Lösningar

Bokning

Att investera och införa bokningssystem i tvättstuga eller bastu ökar trivsel och trygghet! Flera effekter av ett införande gör investeringen lönsam, tex att hyresgästerna blir bättre på att sköta om lokaler och utrustning. 

Glada grabbar i tvättstugan

Passagesystem

Med passagesystem försvåras möjligheterna till inbrott i fastigheten, vilket ökar tryggheten för hyresgästerna. Om RFID-taggar kommer bort är det lätt att göra dem obrukbara. ObjeQT stänger ute obehöriga och sparar pengar.

RFID-läsare QTR71k med tangenter

Information

Informations-/bokningstavlan knyter ihop kommunikationen mellan fastighetsägare och hyresgäster.

Ett modernt alternativ till den gamla anslagstavlan som visar vilka som bor i trappuppgången. Skillnaden är avsevärd, den sparar tid och gör det möjligt att snabbt nå ut med information.

QTR70 Informationstavla

Sidor