Information

Informations-/bokningstavlan knyter ihop kommunikationen mellan fastighetsägare och hyresgäster.

Ett modernt alternativ till den gamla anslagstavlan som visar vilka som bor i trappuppgången. Skillnaden är avsevärd, den sparar tid och gör det möjligt att snabbt nå ut med information.

Nyheter och information

Tavlan kan förses med förvalda webbsidor, exempelvis bostadsföretagets nyhetssida med information om planerade avbrott, projekt och kontaktpersoner.

Med hög driftsäkerhet

Tavlan är försedd med pansarglas och är vandaltålig. Den kräver bredbandsanslutning. Är försedd med pekskärm, musplatta och beröringsfri kortläsare.

Funktioner för hyresgästen 

När hyresgästen loggar in sig med sin beröringsfria nyckel öppnas funktioner som:

  • Bokning av tvättstugetider.
  • Individuell presentation av insamlade mätvärden. 
  • Felanmälan från tavlan, 24 timmar om dygnet.
  • Läsa personliga meddelanden.
QTR70 Informationstavla
BilagaStorlek
PDF icon Trapphustavla.pdf83.7 KB