Frisk, glad och produktiv med friskvård

Publicerad 2017-05-30

QT systems har som policy att uppmuntra personalen till att röra på sig. Detta har genererat att vi har väldigt låg sjukfrånvaro.

Mariann Stenvall – Tjejvasan 2017

Mariann Stenvall – Tjejvasan 2017