Tvättdebitering hos Karlstad Bostads AB fyller 10 år

Publicerad 2014-09-05

2004 var det kontroversiellt att införa debitering i tvättstugan tyckte många och KBAB var pionjärer med att införa digitalt debiteringssystem i tvättstugorna, säger Per-Åke Örtlund. Det var jakten på minskad energiförbrukning som var anledningen till införandet, vi ville få hyresgästerna att fylla tvättmaskinerna och tvätta effektivare.

Sedan dess har antalet tvättar minskat med 30% och investeringen har helt klart varit lönsam för företaget och miljön. Vid införandet av debiteringen sänktes bashyran med mellan 54 och 126 kronor per månad beroende på lägenhetsstorlek. Varje tvätt inklusive torkning kostar 9 kronor, det ska täcka kostnader för el, vatten och underhåll. Vi valde den debiteringsmodellen för att det skulle vara enkelt för hyresgästerna att förstå och enkelt att kunna kolla sin debitering, avslutar Per-Åke Örtlund elchef vid Karlstad Bostads AB.