Produkter

Uttagscentral

Uttagscentral anpassad för såväl motorvärmare som elbilsladdning.

Är tillverkad helt i metall med skjutbara luckor som underlättar enhandsmanövrering.

Invändig och utvändig LED-belysning.

Den utvändiga belysningen underlättar inkoppling av kablar samt minskar risken för påkörning, att den dessutom ger ökad trygghet på parkeringen är en bonus.

Elbil som laddas i uttagscentral

Taggläsare

I ObjeQT passagesystem finns två olika typer av taggläsare, med eller utan kod. I en fastighet använder man dessa beroende på vilken dörrmiljö det är. En entrédörr vill man kanske öppna med kod eller tagg vid olika tider på dygnet medan utrymmen som exempelvis tvättstugor klarar sig bra med taggläsare utan kod.

RFID-läsare QTR71k med tangenter

Bokning

Det finns många anledningar till att man vill införa bokningssystem. Största anledningen är oftast trivsel. Dessutom blir följdeffekterna att gemensamma utrymmen blir bättre städade efter användning.

QTR81 Tvättstugebokning

Centralenhet

Centralenheten i ObjeQT kallas för nod. Den förmedlar alla händelser i systemet till en central SQL-server. Från de olika dörrmiljöerna, larmgivarna och andra anslutna enheter till noden och vidare till server. Den har en lokal databas där inställningar, bokningar, behörigheter och händelselogg ligger lagrade. Därför kan en nod fungera under Internetavbrott.

QTR82 Internetnod

Digital trapphustavla

En trapphustavla som ska uppdateras och underhållas kostar tid och pengar. Vill man dessutom slippa anslagstavlor med lappar och meddelanden är detta en bra lösning. Om man dessutom inser fördelarna med att de boende kan hämta sin egen information (lägenhetsmeddelande, bokning, förbrukning m.m.) har vår tavla ett ännu större värde.

QTR70 Informationstavla

Sidor