Bokning

Det finns många anledningar till att man vill införa bokningssystem. Största anledningen är oftast trivsel. Dessutom blir följdeffekterna att gemensamma utrymmen blir bättre städade efter användning.

Man kan ha ett nästan obegränsat antal bokningsobjekt i systemet. Våra kunder bokar tvättstuga/tvättmaskin, bastu, övernattningsrum, soltid, massage och mycket annat.

När man har installerat ObjeQT kan man alltid boka via Internet och vill man boka via en bokningsterminal utanför tvättstugan så går det också bra. Har man ett trapphus känns det kanske naturligt att använda vår digitala trapphustavla för bokningar.

ObjeQT kan hantera alla Era regler för hur man ska kunna boka. Det är utbyggbart med flera bokningsobjekt och möjlighet finns att sammankoppla med ekonomisystem.

QTR81 Tvättstugebokning
BilagaStorlek
PDF icon tvattstugebokning-produktblad.pdf243.12 KB