Centralenhet

Centralenheten i ObjeQT kallas för nod. Den förmedlar alla händelser i systemet till en central SQL-server. Från de olika dörrmiljöerna, larmgivarna och andra anslutna enheter till noden och vidare till server. Den har en lokal databas där inställningar, bokningar, behörigheter och händelselogg ligger lagrade. Därför kan en nod fungera under Internetavbrott.

Om det lokala systemet i fastigheten slutar att fungera larmar den centrala servern vilken nod som den inte har kommunikation med.

Kommunikationen till dörrmiljöer eller lägenheter sker via partvinnad kabel. ObjeQT använder sig av ett standardiserat protokoll som heter Modbus.

Vid respektive dörrmiljö finns en droppbox som man ansluter taggläsare och ellås till. I lägenheten finns en anslutningsbox med anslutna givare.

QTR82 Internetnod