Motorvärmarstyrning

I befintliga bilvärmarstolpar monteras styrutrustning med eller utan elmätare. Modulerna är mycket kompakta och ryms i de allra flesta stolptyper. Modulerna kommunicerar med ObjeQT som ser till att släppa på strömmen i modulerna i god tid före avresa.

Kommunikationen sker över elnätet med upp till 800 meter mellan nod och modul. Användarna programmerar själva in sina tider via Internet, trapphustavla eller med ett sms.

Parkering med motorvärmaruttag
BilagaStorlek
PDF icon eluttagsstyrning-produktblad.pdf335.31 KB