Taggläsare

I ObjeQT passagesystem finns två olika typer av taggläsare, med eller utan kod. I en fastighet använder man dessa beroende på vilken dörrmiljö det är. En entrédörr vill man kanske öppna med kod eller tagg vid olika tider på dygnet medan utrymmen som exempelvis tvättstugor klarar sig bra med taggläsare utan kod.

En kod måste regelbundet bytas för att bibehålla säkerheten. Med ObjeQT kan detta utföras på samtliga fastigheter, direkt från den egna datorn på kontoret. Varje lägenhet kan dessutom ha en unik sexställig kod som man kan få en händelselogg på.

Till och från tappar de boende sin nyckel, när det händer är en tagg lätt att ta bort ur ObjeQT och ersätta med ny. Om någon hittar den borttappade taggen är den då spärrad till fastigheten.

Med ObjeQT och taggläsare kan man styra flera dörrar från samma knappsats/taggläsare. Ett exempel kan vara garageport och en intilliggande dörr.

RFID-läsare QTR71k med tangenter
BilagaStorlek
PDF icon passagesystem-produktblad.pdf264.63 KB