Passagesystem

Med passagesystem försvåras möjligheterna till inbrott, vilket ökar tryggheten för hyresgästerna. Om RFID-taggar kommer bort görs de enkelt obrukbara.
Läs mer

Elbilsladdning

Komplettera befintliga motorvärmarplatser med elbilsladdare och gör både människa och miljö en tjänst.
Läs mer

Bokning

Införande av bokningssystem gör investeringen lönsam, exempelvis genom att hyresgästerna blir bättre på att sköta om lokaler och utrustning.
Läs mer

Motorvärmarstyrning

I befintliga bilvärmarstolpar monteras styrutrustning med eller utan elmätare. Modulerna är mycket kompakta så de ryms i de flesta stolptyper.
Läs mer

Garageportstyrning

Användare ringer till en IP-telefon placerad inom byggnaden varvid en inspelad röst svarar och porten öppnas (om man är behörig).
Läs mer

Mätning (IMD)

En bra metod att få boende att hushålla med energi och minska energinotan är att införa Individuell Mätning för respektive lägenhet.
Läs mer

Information

Ett modernt alternativ till den gamla anslagstavlan som visar vilka som bor i trappuppgången. Skillnaden är avsevärd, den sparar tid och gör det...
Läs mer