QTR-40 Mediakonverter

Mediakonverter för kommunikation med uttagsmoduler avsedda för motorvärmarstyrning, elbilsladdning och campinguttag m.m.

QTR-40 är en mediakonverter för modbuskommunikation överlagrad på elnätet (PLC - Power Line Communication). Kommunikation sker på neutral- eller fasledare beroende på elnätets uppbyggnad (5-ledare med separat PE+N eller 4-ledare med gemensam PEN-ledare). Används främst för styrning av motorvärmaruttag och elbilsladdning men kan även användas för styrning av eluttag till campingar och marinor. Modulen har stöd för insamling av förbrukad el. Då QTR-40 är en slav är den beroende av en master (kommunikationsnod) för att fungera, i detta fall en QTR-82.

Installationsanvisning