QTR-63 Signaltablå

Signaltablå med tillträde till, samt indikering i, tvättstuga. Med tryckknapp för manuellt påtvingande av passavslut.

QTR-63 är en signaltablå avsedd att monteras i tvättstuga. På utsidan av tablån återfinns tre lysdioder för indikering av aktivt tvättpass (ström påslagen), pågående debitering (tvättmaskin startad) samt kort återstående tid av tvättpass. Utöver indikeringarna återfinns en tryckknapp för att manuellt kunna avsluta passet för att försäkra sig om att debitering upphör. Används vanligen i kombination med tvättdebiteringsmodulen QTR-33.

Tablån fungerar även som en dropbox för passagesystem då den dessutom har anslutning för taggläsare med (QTR-71k) eller utan knappsats (QTR-71) samt är bestyckad med en utgång för låsöppning. Då QTR-63 är en slav är den beroende av en master (kommunikationsnod) för att fungera, antingen QTR-81 eller QTR-82.

Installationsanvisning